Profiel

Als adviseur, toezichthouder en bestuurder ben ik gespecialiseerd in de vereisten voor good governance. Ik richt mij op organisaties, die in het centrum staan van de huidige maatschappelijke en internationale uitdagingen van behoud van biodiversiteit en ecologie, het bereiken van de klimaatdoelstellingen, natuur-inclusieve landbouw en circulaire economie.

Mijn kennis, ervaring en netwerk benut ik volop voor profit en non-profit organisaties in land- en tuinbouw en in groen erfgoed. Vanuit mijn juridische achtergrond heb ik mij tot een internationale belangenbehartiger met een groot netwerk ontwikkeld. Zowel beroepsmatig als in mijn vrijwilligers werk, floreer ik in het speelveld van stakeholdermanagement, politieke en sociaaleconomische sensibiliteit.

Met respect voor ieders positie en belangen, stimuleer ik en stel ik mensen en organisaties in staat de juiste beslissingen te nemen. In het team zorg ik voor een zorgvuldig en kwalitatief goed besluitvormings-proces, dankzij mijn kritische zin en objectieve, weloverwogen analyses. Ik benut mijn specialisme van generalist, waardoor het team breed denkt, maar tegelijkertijd zicht houdt op de stip aan de horizon.